Data driven

DATA DRIVEN

Als je jouw doelgroep kent en begrijpt, dan heb je vaak ook een idee waar deze op respondeert. Maar weet je ook met welk medium je ze bereikt en welk moment het meest geschikt is? Dat is het terrein van data driven marketing.

Aan de hand van data (persoonsgegevens, onderzoek, statistiek, etc.) brengen we de momenten in kaart wanneer de klant ontvankelijk is voor jouw boodschap. Zo kunnen we de momenten waarop jij jouw budget liever niet inzet uitsluiten. En we bepalen welke media mix het meest geschikt is: online, offline, out of home of via de telefoon.

360° Klantbeeld

De toenemende digitalisering in het klantcontact geeft steeds meer inzicht in en controle over de journey die een klant maakt. Met deze data krijgen we, mits goed geïnterpreteerd, een steeds vollediger beeld over die klant.
En op basis van dat beeld maken we keuzes: met welk medium bereiken we de doelgroep en wanneer, welke segmentaties maken we en hoe formuleren we de propositie.

Data driven

Door data gedreven marketing voeren is nadenken over actie en reactie. Het is een continuproces van doen en meten. Soms zelfs van trial & error, maar gaandeweg worden er zeker flinke successen geboekt.

Marketingbenadering vanuit de gedragswetenschap is een specialisme van Braincandy. Voeg daar een onderbouwing vanuit user data aan toe en je zit bij ons gebakken.