MOND TOT MOND RECLAME, ACTUELER DAN OOIT…

In een klein dorp gelegen in Gelderland, precies tussen Arnhem en Nijmegen, staat bakker Janssen iedere dag om 04.00 uur naast zijn bed. Hij gaat hard aan de slag om zijn vaste klanten te voorzien van brood en banket. Sinds dit jaar zet hij bewust nog een stapje extra voor zijn klanten: er heeft zich namelijk een nieuwe bakker gevestigd aan diezelfde Dorpsstraat als waar bakker Janssen reeds 35 jaar gevestigd is.

Concurrent ‘De Bakker Anno Nu’ heeft een redelijke start gemaakt. “Hoe kan hij het allemaal regelen voor zulke lage prijzen?”, vraagt bakker Janssen zich af. Hij is zich er niet van bewust dat hij de klachten tijdens de kermis van vorig jaar niet serieus heeft genomen.

Hij verzorgt voor die kermis al ruim 30 jaar het brood dat men traditiewijs eet vóór de jaarlijkse schuttersfeesten. Afgelopen jaar ging er iets mis waardoor Bakker Janssen te weinig brood had om alle dorpelingen mee te voorzien bij deze belangrijke gebeurtenis. “Er waren ook wel opeens erg veel gasten, dit was vooraf niet aangekondigd”, aldus Janssen. Hij had nog hulp kunnen vragen aan een bakker uit een naastgelegen dorp, maar de eigenwijze bakker besloot dit niet te doen.

Tal van negatieve kritiek wordt inmiddels in het dorp geuit op bakker Janssen. “Als ik in zijn winkel kom, doet hij ook altijd zo eigenwijs”, “Als ik aan het einde van de dag arriveer, heeft hij ook geen brood meer in zijn zaak”. Zijn vrouw adviseert hem nog om de negatieve spiraal om te turnen door een kortingsactie te organiseren ná de kermis, maar de eigenwijze bakker veegt dit idee radicaal van tafel: “Men neemt al 35 jaar ons brood af, ze moeten niet zo mopperen, onze producten zijn uitstekend en die paar zeurpieten negeer ik gewoon!”

Een jaar gaat voorbij. Datzelfde jaar waarin de concurrent zich opeens in het dorp vestigt. De kermis is daar en er gebeurt iets opmerkelijks! Bakker Janssen wordt niet meer gevraagd het traditionele brood te verzorgen, het is zijn concurrent “De Bakker Anno Nu” die het brood levert. Meer dan voldoende en bovendien voor een veel scherper tarief! Deze bakker kweekt hiermee dusdanig veel goodwill bij de plaatselijke bevolking dat hij uiteindelijk in datzelfde jaar een omzetgroei realiseert van 40%. Bakker Janssen is met stomheid geslagen en moet helaas besluiten aan het einde van datzelfde jaar zijn deuren voorgoed te sluiten.

Hoe kunnen we bovenstaand verhaal vertalen naar de hedendaagse (online) marketing? Heel simpel. De mond tot mond reclame van vroeger zijn de (online) recensies van tegenwoordig. Het is meer dan ooit van enorm belang op welke wijze je als ondernemer / onderneming om gaat met dit soort vraagstukken. Bovenstaand voorbeeld is gedramatiseerd, maar niet onrealistisch. Tegenwoordig gaat kritiek niet rond als een ‘lopend vuurtje’, maar als een enorme vuurbal die zich pijlsnel kan ontwikkelen tot een ramp van ongekende omvang. Vooral door het bereik van beschikbare sociale netwerken als Facebook en Twitter en ook kanalen als YouTube. En wat dacht u van de invloed van recensies op uw dienstverlening in Google? Deze staan staan namelijk bij uw zoekresultaten naast uw website.

Eens brainstormen over hoe u uw onderneming positioneert en hoe u zorgt voor positieve recensies? Neem contact op met Braincandy. hallo@braincandy.nl