Strategie

STRATEGIE.

Bij een marketingstrategie kijken we naar de hoofddoelstellingen van de organisatie en de subdoelstellingen van diverse de campagnes, vaak uitgedrukt in KPI”s. De strategie is een praatdocument met concrete inhoud.

Strategie in de praktijk

Bij Braincandy praten we duidelijke taal. Van ons ontvang je geen uitgebreide verslagen. Recht voor zijn raap: waar bestaat de daadwerkelijke strategie uit? Een marketingstrategie bij Braincandy bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Budget
 • Hoofddoelstelling organisatie
 • Subdoestellingen van de campagne(s)
 • Doelgroep bepaling (lees ook: data driven)
 • Mix media kanalen + KPI’s
 • Doorlooptijd

Nadat overeenstemming is bereikt over de strategie wordt deze verder uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierin is het volgende opgenomen:

 • Mediaplanning
 • Tijdslijn
 • Controlemomenten (voor bijsturing)
 • Analyse
 • Onderlinge afspraken

DE VOORDELEN

Een strategie is een hulpmiddel voor het realiseren van een marketingdoelstelling. Een strategie is kanaalonafhankelijk. Ja, via bepaalde kanalen kunnen bepaalde doelstellingen juist heel haalbaar zijn, maar het kanaal is en blijft ondergeschikt aan de strategie. De strategie vloeit voort uit de doelstelling en de doelgroep.

 • Afstemming van media kanalen (crossmedia)
 • Meetbare resultaten
 • Mogelijkheden om tussentijds bij te sturen

Wil je niet ad hoc wat marketing activiteiten ontplooien, maar juist doordachter aan de slag gaan? Laat Braincandy meedenken over een strategie voor jouw bedrijf en doelstelling(en).

Vertel ons

Waar ben jij naar op zoek?

+31 (0)85 1301 846
[email protected]
CONTACT

Strategie

Naar alle diensten

BEKIJK OOK

LEES ONZE BLOG.

MEER ARTIKELEN

VRAGEN?

NEEM CONTACT OP.

Ga naar de bovenkant