Direct Marketing

In tegenstelling tot communicatie in het publieke domein (tv, radio, huis-aan-huis bladen) is er bij direct marketing sprake van een directe benadering naar de potentiële klant met als doel een reactie uit te lokken. Deze directe benadering is gebaseerd op beschikbare individuele gegevens en inzichten in preferenties en gedrag van de (potentiële) klant (lees meer hierover bij persona’s).

Direct marketing is er op gericht de ontvanger aan te zetten tot een actie, zoals het bezoek aan een website/ webshop /winkel of het opvragen van informatie. De link tussen direct marketing activiteiten, respons en conversie ratio’s, maakt het resultaat relatief goed meetbaar.

Data gedreven marketing wordt veelvuldig toegepast in direct marketing. Dat is niet zo gek, want hoe meer je over je klant weet, des te individueler de boodschap wordt.

De meest toegepaste direct marketing kanalen zijn direct mail, telemarketing en e-mail marketing. Hiervan worden direct mail en e-mail vaak tegelijkertijd ingezet in dezelfde campagne (bijvoorbeeld als vooraankondiging en reminder).

Wil jij de verkopen ook een boost geven met direct marketing? Maak dan een afspraak met Braincandy. Zij hebben aan de wieg gestaan bij deze vormen van marketing.

contact