Segmenteren fundraising

Segmentatie en propositie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want waarom zou je segmenteren zonder toegespitst aanbod hebt?

RFM methode

Bij Braincandy bedienen we veel goede doelen, klein en groot, en we merken dat sommigen onwennig zijn in het aanbrengen van eenvoudige segmentaties. Daarom geven we hier inzicht in segmentatie aan de hand van de RFM methode.

RFM staat voor Recency – Frequency – Monetary Value:

  • Hoe recentelijk heeft de donateur gegeven?
  • Hoe frequent geeft de donateur?
  • Wat is de gemiddelde giftwaarde?

Deze variabelen staan in verhouding tot de contactmomenten. Bijvoorbeeld:
Met 6 contactmomenten per jaar heeft een donateur 2x gegeven en al sinds 6 maanden niet (de laatste 3 contactmomenten niet). Beide giften bedroegen €100,-.
Wat doe jij met deze donateur? Frequentie verhogen, giftbedrag stimuleren, of is deze al ‘rijp’ voor de heractiveringscampagne?

R – Recency en F – Frequency

Over het algemeen zeggen de Recency & Frequency iets over het type donateur > loyaal, flex, ex-donateur. Met kennis over de ‘R’ (recency) en ‘F’ (frequency) kunnen we focussen op het verhogen van de frequentie en/of heractiveren van de donateurs.

M – Monetary value

Met informatie over de ‘M’ (monetary value) focussen we op het verhogen van het giftbedrag, bijvoorbeeld door in de brief drie giftsuggesties te noemen. Deze giftsuggestie is een direct vertaalde propositie. Wat vraag je (€10, €25, €50) en wat krijgt de donateur c.q. de begunstigde ervoor terug (leerboeken, vaccinatie, waterbronnen, medisch onderzoek)?

Met drie giftsuggesties helpen we de donateur bij het te kiezen bedrag en stimuleren we een hoger giftbedrag.

We zien nog te vaak giftsuggesties als: voor €10,- kunnen drie kinderen geholpen worden, voor €20 zes kinderen en voor €30 negen kinderen. Deze optelsom kan je donateur ook maken en is weinig aantrekkelijk. Maak de donatie waardevol. Bijvoorbeeld: voor €10,- krijgen 3 kinderen 1 maand schoollunch, voor €30 krijgen 3 kinderen 1 jaar lesmateriaal en voor €45 kunnen 3 kinderen 10 praktijklessen volgen.

Kun je hiermee direct aan de slag of wil je graag meer inzicht in jouw donateur? Onze data analisten kunnen jouw databestand onder de loep nemen, segmentaties aanbrengen en aanvullen met individuele giftsuggesties. Maak vrijblijvend een afspraak met Braincandy voor meer informatie. [email protected].

Ga naar de bovenkant